Assalamu'alaikum Wr.Wb. Selamat Datang di Media Informasi Online Data Nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) SMPN 1 Bogor

Rabu, 05 Oktober 2011

Nilai UTS Sem1 Kls. 8

Berikut ini adalah nilai hasil Ujian Tengah Semester (UTS) PAI SMP Kelas VIII (Delapan) Semester 1, Tahun 2011-2012:

KELAS: 8-B KELAS: 8-C
NO. PESERTA NILAI KET.
NO. PESERTA NILAI KET.
NO. PESERTA NILAI KET.
11-121-800-1 92,00 TUNTAS
11-121-803-1 74,00 BLM.TUNTAS
11-121-806-1 82,00 TUNTAS
11-121-800-2 66,00 BLM.TUNTAS
11-121-803-2 76,00 BLM.TUNTAS
11-121-806-2 84,00 TUNTAS
11-121-800-3 70,00 BLM.TUNTAS
11-121-803-3 88,00 TUNTAS
11-121-806-3 88,00 TUNTAS
11-121-800-5 80,00 TUNTAS
11-121-803-4 94,00 TUNTAS
11-121-806-4 60,00 BLM.TUNTAS
11-121-800-6 86,00 TUNTAS
11-121-803-5 88,00 TUNTAS
11-121-806-5 88,00 TUNTAS
11-121-800-7 72,00 BLM.TUNTAS
11-121-803-6 88,00 TUNTAS
11-121-806-6 90,00 TUNTAS
11-121-800-8 92,00 TUNTAS
11-121-803-7 96,00 TUNTAS
11-121-806-7 82,00 TUNTAS
11-121-800-9 92,00 TUNTAS
11-121-803-8 92,00 TUNTAS
11-121-806-8 48,00 BLM.TUNTAS
11-121-801-0 66,00 BLM.TUNTAS
11-121-803-9 92,00 TUNTAS
11-121-806-9 54,00 BLM.TUNTAS
11-121-801-1 80,00 TUNTAS
11-121-804-0 96,00 TUNTAS
11-121-807-0 86,00 TUNTAS
11-121-801-2 92,00 TUNTAS
11-121-804-1 90,00 TUNTAS
11-121-807-1 84,00 TUNTAS
11-121-801-3 94,00 TUNTAS
11-121-804-2 86,00 TUNTAS
11-121-807-2 70,00 BLM.TUNTAS
11-121-801-4 94,00 TUNTAS
11-121-804-3 88,00 TUNTAS
11-121-807-3 96,00 TUNTAS
11-121-801-5 88,00 TUNTAS
11-121-804-4 94,00 TUNTAS
11-121-807-4 86,00 TUNTAS
11-121-801-6 94,00 TUNTAS
11-121-804-5 88,00 TUNTAS
11-121-807-5 94,00 TUNTAS
11-121-801-7 76,00 BLM.TUNTAS
11-121-804-7 92,00 TUNTAS
11-121-807-6 74,00 BLM.TUNTAS
11-121-801-8 70,00 BLM.TUNTAS
11-121-804-8 56,00 BLM.TUNTAS
11-121-807-7 58,00 BLM.TUNTAS
11-121-801-9 80,00 TUNTAS
11-121-804-9 56,00 BLM.TUNTAS
11-121-807-8 88,00 TUNTAS
11-121-802-0 76,00 BLM.TUNTAS
11-121-805-1 72,00 BLM.TUNTAS
11-121-807-9 70,00 BLM.TUNTAS
11-121-802-1 94,00 TUNTAS
11-121-805-2 90,00 TUNTAS
11-121-808-0 88,00 TUNTAS
11-121-802-2 92,00 TUNTAS
11-121-805-3 76,00 BLM.TUNTAS
11-121-808-1 38,00 BLM.TUNTAS
11-121-802-3 86,00 TUNTAS
11-121-805-4 80,00 TUNTAS
11-121-808-2 80,00 TUNTAS
11-121-802-4 74,00 BLM.TUNTAS
11-121-805-5 58,00 BLM.TUNTAS
11-121-808-3 86,00 TUNTAS
11-121-802-5 86,00 TUNTAS
11-121-805-6 92,00 TUNTAS
11-121-808-4 72,00 BLM.TUNTAS
11-121-802-6 90,00 TUNTAS
11-121-805-7 86,00 TUNTAS
11-121-808-5 90,00 TUNTAS
11-121-802-7 60,00 BLM.TUNTAS
11-121-805-8 88,00 TUNTAS
11-121-808-6 72,00 BLM.TUNTAS
11-121-802-8 68,00 BLM.TUNTAS
11-121-805-9 96,00 TUNTAS
11-121-808-7 68,00 BLM.TUNTAS
11-121-802-9 86,00 TUNTAS
11-121-808-8 64,00 BLM.TUNTAS
11-121-803-0 78,00 BLM.TUNTAS
11-121-808-9 82,00 TUNTAS
11-121-809-0 96,00 TUNTAS

KELAS: 8-E KELAS: 8-F
NO. PESERTA NILAI KET.
NO. PESERTA NILAI KET.
NO. PESERTA NILAI KET.
11-121-809-2 88,00 TUNTAS
11-121-812-0 86,00 TUNTAS
11-121-814-9 78,00 BLM.TUNTAS
11-121-809-4 88,00 TUNTAS
11-121-812-1 94,00 TUNTAS
11-121-815-0 88,00 TUNTAS
11-121-809-5 88,00 TUNTAS
11-121-812-3 88,00 TUNTAS
11-121-815-1 88,00 TUNTAS
11-121-809-6 80,00 TUNTAS
11-121-812-4 78,00 BLM.TUNTAS
11-121-815-2 94,00 TUNTAS
11-121-809-7 30,00 BLM.TUNTAS
11-121-812-5 88,00 TUNTAS
11-121-815-3 90,00 TUNTAS
11-121-809-8 54,00 BLM.TUNTAS
11-121-812-6 42,00 BLM.TUNTAS
11-121-815-4 70,00 BLM.TUNTAS
11-121-809-9 58,00 BLM.TUNTAS
11-121-812-7 94,00 TUNTAS
11-121-815-5 86,00 TUNTAS
11-121-810-0 92,00 TUNTAS
11-121-812-8 66,00 BLM.TUNTAS
11-121-815-6 92,00 TUNTAS
11-121-810-1 62,00 BLM.TUNTAS
11-121-812-9 96,00 TUNTAS
11-121-815-7 52,00 BLM.TUNTAS
11-121-810-2 94,00 TUNTAS
11-121-813-0 96,00 TUNTAS
11-121-815-8 74,00 BLM.TUNTAS
11-121-810-3 92,00 TUNTAS
11-121-813-1 74,00 BLM.TUNTAS
11-121-815-9 64,00 BLM.TUNTAS
11-121-810-4 82,00 TUNTAS
11-121-813-2 80,00 TUNTAS
11-121-816-0 92,00 TUNTAS
11-121-810-5 72,00 BLM.TUNTAS
11-121-813-3 90,00 TUNTAS
11-121-816-1 74,00 TUNTAS
11-121-810-6 74,00 BLM.TUNTAS
11-121-813-4 82,00 TUNTAS
11-121-816-2 88,00 TUNTAS
11-121-810-7 88,00 TUNTAS
11-121-813-5 68,00 BLM.TUNTAS
11-121-816-3 90,00 TUNTAS
11-121-810-8 86,00 TUNTAS
11-121-813-6 76,00 BLM.TUNTAS
11-121-816-4 92,00 TUNTAS
11-121-810-9 80,00 TUNTAS
11-121-813-7 78,00 BLM.TUNTAS
11-121-816-5 26,00 BLM.TUNTAS
11-121-811-0 92,00 TUNTAS
11-121-813-8 92,00 TUNTAS
11-121-816-7 82,00 TUNTAS
11-121-811-1 92,00 TUNTAS
11-121-813-9 88,00 TUNTAS
11-121-816-8 88,00 TUNTAS
11-121-811-2 90,00 TUNTAS
11-121-814-0 74,00 BLM.TUNTAS
11-121-816-9 78,00 BLM.TUNTAS
11-121-811-3 80,00 TUNTAS
11-121-814-1 96,00 TUNTAS
11-121-817-0 94,00 TUNTAS
11-121-811-4 78,00 BLM.TUNTAS
11-121-814-2 62,00 BLM.TUNTAS
11-121-817-2 52,00 BLM.TUNTAS
11-121-811-5 74,00 BLM.TUNTAS
11-121-814-3 54,00 BLM.TUNTAS
11-121-817-3 44,00 BLM.TUNTAS
11-121-811-6 66,00 BLM.TUNTAS
11-121-814-4 92,00 TUNTAS
11-121-817-4 90,00 TUNTAS
11-121-811-7 90,00 TUNTAS
11-121-814-5 84,00 TUNTAS
11-121-817-5 76,00 BLM.TUNTAS
11-121-811-8 76,00 BLM.TUNTAS
11-121-814-6 90,00 TUNTAS
11-121-817-6 52,00 BLM.TUNTAS
11-121-811-9 84,00 TUNTAS
11-121-814-7 70,00 BLM.TUNTAS
11-121-817-7 90,00 TUNTAS
11-121-814-8 94,00 TUNTAS
11-121-817-8 70,00 BLM.TUNTASKELAS: 8-H
NO. PESERTA NILAI KET.
NO. PESERTA NILAI KET.
11-121-817-9 76,00 BLM.TUNTAS
11-121-820-9 96,00 TUNTAS
11-121-818-0 64,00 BLM.TUNTAS
11-121-821-0 88,00 TUNTAS
11-121-818-1 84,00 TUNTAS
11-121-821-1 74,00 BLM.TUNTAS
11-121-818-2 94,00 TUNTAS
11-121-821-2 44,00 BLM.TUNTAS
11-121-818-3 90,00 TUNTAS
11-121-821-3 92,00 TUNTAS
11-121-818-4 84,00 TUNTAS
11-121-821-4 86,00 TUNTAS
11-121-818-5 88,00 TUNTAS
11-121-821-5 78,00 BLM.TUNTAS
11-121-818-6 74,00 BLM.TUNTAS
11-121-821-6 62,00 BLM.TUNTAS
11-121-818-7 88,00 TUNTAS
11-121-821-7 90,00 TUNTAS
11-121-818-8 94,00 TUNTAS
11-121-821-8 78,00 BLM.TUNTAS
11-121-818-9 92,00 TUNTAS
11-121-821-9 86,00 TUNTAS
11-121-819-0 70,00 BLM.TUNTAS
11-121-822-0 78,00 BLM.TUNTAS
11-121-819-1 94,00 TUNTAS
11-121-822-1 62,00 BLM.TUNTAS
11-121-819-2 96,00 TUNTAS
11-121-822-2 92,00 TUNTAS
11-121-819-3 94,00 TUNTAS
11-121-822-3 80,00 TUNTAS
11-121-819-4 94,00 TUNTAS
11-121-822-4 86,00 TUNTAS
11-121-819-5 64,00 BLM.TUNTAS
11-121-822-5 86,00 TUNTAS
11-121-819-6 78,00 BLM.TUNTAS
11-121-822-6 96,00 TUNTAS
11-121-819-7 84,00 TUNTAS
11-121-822-7 90,00 TUNTAS
11-121-819-8 74,00 BLM.TUNTAS
11-121-822-8 78,00 BLM.TUNTAS
11-121-819-9 92,00 TUNTAS
11-121-822-9 76,00 BLM.TUNTAS
11-121-820-0 90,00 TUNTAS
11-121-823-0 88,00 TUNTAS
11-121-820-1 94,00 TUNTAS
11-121-823-1 92,00 TUNTAS
11-121-820-2 74,00 BLM.TUNTAS
11-121-823-2 92,00 TUNTAS
11-121-820-3 72,00 BLM.TUNTAS
11-121-823-3 86,00 TUNTAS
11-121-820-4 92,00 TUNTAS
11-121-823-4 94,00 TUNTAS
11-121-820-5 82,00 TUNTAS
11-121-823-5 82,00 TUNTAS
11-121-820-6 94,00 TUNTAS
11-121-823-6 80,00 TUNTAS
11-121-820-7 78,00 BLM.TUNTAS
11-121-823-7 86,00 TUNTAS
11-121-820-8 94,00 TUNTAS
11-121-823-8 90,00 TUNTAS
11-121-823-9 42,00 BLM.TUNTAS

Berikut ini adalah nama-nama siswa yang memperoleh nilai terbesar (20 besar):
NO. NAMA KLS. NILAI
1 AZAHRA PUTRI ANDANI VIII-B 96,00
2 DZAKIYAH VIII-B 96,00
3 RIZZA RAMADHYTA VIII-B 96,00
4 HAMZAH YASFI AKBAR S VIII-C 96,00
5 YASMINE ULAYYA CH VIII-C 96,00
6 HAZIM ALI TAJUDDIN VIII-E 96,00
7 JURDAN M ZUHUD VIII-E 96,00
8 RATRI KHADIJA A VIII-E 96,00
9 IRSANDA RIPTANTO VIII-G 96,00
10 ADEMAS M D VIII-H 96,00
11 M FAUZAN AZHIM VIII-H 96,00
12 GEMA FIRDAUS A VIII-A 94,00
13 HANIF FURQON HIDAYAT VIII-A 94,00
14 INNA FAIRUUZA F VIII-A 94,00
15 MUHAMMAD DAFFA M W VIII-A 94,00
16 ANDREAN T R VIII-B 94,00
17 FIKRI PUTRI ARJUNA VIII-B 94,00
18 KHARTIKA MAHARDINI VIII-C 94,00
19 HAURI SILMI ZAFIRAH VIII-D 94,00
20 ALIYYA LUTHFIANA VIII-E 94,00

KETERANGAN:
  1. Data nilai di atas diurutkan sesuai nomor peserta ujian
  2. Bagi yang mendapatkan nilai di bawah KKM (<79), wajib mengikuti remedial learning dan test minggu depan sesuai jadwal mata pelajaran PAI
  3. Bagi yang belum mengikuti ulangan harian maupun belum mengumpulkan tugas, silakan segera hubungi guru bersangkutan
  4. Prosentase setiap nilai dalam RAPORT: Nilai Ulangan Harian (40%); Nilai Tugas (15%); Nilai UTS (15%); Nilai UAS (15%); Kehadiran (10%); dan Perilaku/akhlaq (5%).
  5. Tetap semangat belajar yach.... AKU BISA!.... INSYA ALLAH, AMIIN....

Bogor, 06 Oktober 2011
Guru Mapel PAI,Hasanuddin, S.Ag
NIP.